ยื่นขอรับ Certificate สำหรับ CM SHA Plus


สถานประกอบการที่ยื่นขอรับสัญลักษณ์ SHA Plus จะต้องได้รับสัญลักษณ์ SHA

และตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของบุคลากรของสถานประกอบการต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม


วิธีการประเมิน

 • สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA ยื่นเอกสารทาง www.charmingcm.com

 • ระบบทำการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนพนักงานที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มของแต่ละสถานประกอบการ

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำการตรวจสอบข้อมูล SHA ของสถานประกอบการ

 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ทำการตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดของสถานประกอบการ

 • สาธารณสุขเชียงใหม่ทำการตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนของสถานประกอบการ

 • คณะกรรมการผู้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการทำการรับรอง

 • สถานประกอบการได้รับ Company Vaccine e-certificate

 • คณะกรรมการ SHA พิจารณาออก SHA Plus ให้กับองค์กร

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง SHA Plus ในเว็บไซต์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการในสถานประกอบการเหล่านี้ก่อน และส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำ Recommended list


หมายเหตุ

 • องค์กรยอมรับเงื่อนไขไม่ให้พนักงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือพนักงานที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ไปสัมผัสโดยตรงกับนักท่องเที่ยว

 • ในอนาคตหากมีการรับพนักงานใหม่ องค์กรจะยังคงรักษาสัดส่วนพนักงานที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 70% โดยนำพนักงานไปรับวัคซีนก่อนปฎิบัติงาน

Download Certificate

คำถามที่พบบ่อย

 • มีประจำเดือนฉีดวัคซีนได้ไหม

 • ตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนได้ไหม

 • ให้นมบุตร ฉีดวัคซีนได้ไหม

 • โรคความดันฉีดได้ไหม

 • ต่างชาติฉีดได้ไหม

FAQs SHA PLUS

 • SHA Plus คืออะไร

 • SHA Plus สำคัญกับการเปิดประเทศอย่างไร

 • ใครสามารถลงทะเบียนรับสัญลักษณ์ SHA Plus

 • ลงทะเบียนรับสัญลักษณ์ SHA Plus ได้ที่ไหน

 • ทำไมต้องกำหนดอัตราการฉีดวัคซีนที่ 70%